Kurumsal Sosyal Sorumluluk

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Bb Wooden Group, aşağıdaki politikaları takip ederek her iş sürecinin mümkün olduğunca etik bir şekilde yürütülmesini sağlamayı taahhüt eder:

  • Bb Wooden Group, ayrımcılık yapılmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını garanti altına alır. Cinsiyet, ırk, din veya diğer sosyal statüleri ne olursa olsun, aynı iş unvanına sahip her Bb Wooden Group çalışanının aynı ücreti almasını sağlamak için %100 ücret eşitliğine bağlıdır ve yıllık olarak ücret uygulamalarını gözden geçirir. Çalışanlarının kişisel gelişimini mesleki/teknik eğitimler ve seminerlerle teşvik eder.

  • Faaliyetlerimizde çevreye olası etkileri en aza indirmeye çalışırız. Bugün itibarıyla, Bb Wooden Group, üretim sonrası atıklarının %85’ini geri dönüştürmektedir.

  • Bb Wooden Group, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal gerekliliklere uyar.

  • Çalışma saatleri, yasalarca belirlendiği şekilde uygulanır.

  • Bb Wooden Group, çocuk işçiliğine sıfır tolerans politikası izler. Kuruluşumuzda veya bağlı kuruluşlarımızda hiçbir şekilde çocuk işçiliğine izin verilmez.

  • Bb Wooden Group, modern köleliği yasaklamaya kararlıdır. Modern Kölelik Beyanımıza Kalite Güvence departmanımızdan erişilebilir.

  • Tüm iş ortaklarımızın özellikle tedarikçilerimizin Bb Wooden Group sosyal uygunluk standartlarına uygun hareket ettiğinden emin olmak için yaklaşımlar geliştirir ve uygularız.

Referans Firmalar

Translate »