Rech Statement

REACH STATEMENT

KİMYASALLARIN KAYIT, DEĞERLENDİRME, İZİN VERME VE SINIRLAMASI

REACH, bilgi iletimi için önceki sistemleri benimser ve geliştirir.

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Sınırlanması adlı yeni bir Avrupa Birliği düzenlemesi olup, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bir dizi Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tek bir sistemle değiştirir.

REACH’in birkaç amacı vardır:

  • Kimyasalların kullanımından kaynaklanan insan sağlığı ve çevre üzerinde yüksek düzeyde koruma sağlamak.

  • Kimyasalları piyasaya süren kişileri (üreticiler ve ithalatçılar) sorumlu kılmak ve bunların kullanımıyla ilişkili riskleri yönetmek.

  • AB pazarında maddelerin serbest dolaşımını sağlamak.

  • AB kimya endüstrisinde yenilikçiliği ve rekabet gücünü artırmak.

  • Maddelerin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etmek, örneğin kantitatif yapı-aktivite ilişkileri (QSAR) ve zincirde bilgi aktarımı.

Bilginin tedarik zinciri boyunca yukarı ve aşağı yönlü iletilmesi, REACH’in önemli bir özelliğidir. Kullanıcılar, üreticilerin ve ithalatçıların kimyasalların kullanımında ortaya çıkan tehlikeler hakkında ne bildiklerini ve riskleri nasıl kontrol ettiklerini anlayabilmelidirler. Ancak tedarikçilerin bu riskleri değerlendirebilmeleri için kullanıcılardan kullanım şekilleri hakkında bilgiye ihtiyaçları vardır. REACH, bilginin tedarik zinciri boyunca hem yukarıya hem de aşağıya iletilmesi için bir çerçeve sağlar.

REACH, bilgi iletimi için önceki sistemleri benimser ve geliştirir – Güvenlik Veri Formu (Safety Data Sheet). Bu, malzemelerin tedarik zinciri boyunca aşağıya doğru eşlik etmesi gereken ve kullanıcıların kimyasalların güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgiyi sağlar. Zamanla, bu güvenlik veri formları güvenli kullanım ve işleme bilgilerini içerecektir. Bb Wooden Toys’tan satın alınan ürünler için Güvenlik Veri Formları, sales@bbwooden.com.tr adresine e-posta gönderilerek temin edilebilir.

Referans Firmalar

Translate »